มอบเงินช่วยเหลือคุณครูที่ประสบเหตุอัคคีภัย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด แก่คุณครูสายรุ้ง รักษาดี (ผู้เช่าบ้าน) และคุณครูสินีนาฎ ชัยเขต (เจ้าของบ้าน) ที่ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านพัก ในการนี้มีน้ำใจจากคณะครูและนักเรียนช่วยเหลือเงินสมทบทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คุณครูทั้งสองท่าน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย…

เมื่ออังคาร ที่ 2 กรกฏาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 186 ครั้ง