สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

…กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2556″  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันศุกร์  ที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ.2556  เวลา  13.00 น. – 15.30 น.  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  อาทิ  การแสดงของนักเรียนชั้น ม.6/1  เรื่อง  มัทนะพาธา,  การแสดงของนักเรียนชั้น ม.6/2  เรื่อง  พระอภัยมณี,  รายการภาษาพลาซ่า,  การโต้วาที  ในญัตติ “ภาษาเฟสบุ๊ค  ภาษาไทยวิบัติใช่สร้างสรรค์”,  การกล่าวสุนทรพจน์,  การอ่านทำนองเสนาะ,  การร้องเพลงยอยศพระลอ  และการรำชุดยอยศพระลอ  อีกทั้งการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  ภายในงานมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง…

เมื่ออังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 361 ครั้ง