พิธีสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

…ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  โดยจัดพิธีสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556…

เมื่อเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 290 ครั้ง