รางวัลครูดีคณิตศาสตร์เด่น

…นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร  คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  เข้ารับรางวัล “ครูดีคณิตศาสตร๋เด่น”  จากผศ.ดร.ทศพล  อารีนิจ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18 สิงหาคม พ.ศ.2556  ณ หอประชุมใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย…

เมื่อพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 294 ครั้ง