การตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ระดับจังหวัด

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ส่งตัวแทนนักเรียน  เด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน  ม.3/1,  เด็กหญิงพรหมพร  ธิวงค์เวียง  ม.3/1,  เด็กหญิงสิริกร  กองบุตร  ม.3/1,  เด็กชายวันเฉลิม  แซ่มัว  ม.2/3,  เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมวงค์  ม.1/3  และเด็กหญิงขวัญเรือน  อินต๊ะเนตร  ม.3/1  เข้าร่วมในกิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่ 19  ระดับจังหวัด  จัดโดยสโมสรไลออนส์แม่สาย  ร่วมกับ สพม. เขต 36, สพป.เชียงราย เขต 3 และสพป.เชียงราย เขต 4  ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  ในวันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา  โดยมีคุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  และคุณครูอนุชิต  โปราหา  เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม  ในการนี้ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3  และเข้าร่วม  สร้างความภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่รั้วเหลือง-แดง

เมื่อจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 351 ครั้ง