รวมพลังสร้างขวัญกำลังใจก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และตัวแทนนักเรียน  ผนึกกันรวมพลังสร้างขวัญกำลังใจ  เพื่อการเตรียมความพร้อมและการมุ่งสู่ความสำเร็จ  ก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 12-14  กันยายน  พ.ศ.2556  ณ โรงเรียนพานพิทยาคม  อ.พาน  จ.เชียงราย  ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ส่งเข้าร่วมกว่า 181 รายการ  ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 516 คน…

เมื่อพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 268 ครั้ง