งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2556

…กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  สุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 1  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  โดยภายในงานถูกจัดภายใต้แนวคิด “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน”  มีกิจกรรมภายในงานมากมายที่ทำให้นักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ไปต่อยอด  เพื่อพัฒนาชีวิต  และเพิ่มขีดความสามารถให้กับโรงเรียนต่อไป  สามารถรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.csws.ac.th/?p=11331

เมื่อพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 262 ครั้ง