เล่าเรื่องน่ารู้สู่น้องๆ อนุบาล

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยคุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  บรรณารักษ์ห้องสมุด  ส่งตัวแทนนักเรียนยุวบรรณารักษ์  นางสาวพนาวรรณ  ดำใหม่  ม.5/4,  นางสาวสาริกา  แสนบุญศิริ  ม.5/3  และนางสาวจิตรลดา  ยางยุทธ  ม.5/5  จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้เล่าเรื่องน่ารู้อาเซียน  กระตุ้นนิสัยรักการอ่านแก่น้องๆ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอำเภอเชียงแสน  ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556…

เมื่อพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 259 ครั้ง