รับรางวัลในโครงการมหิงสาสายสืบ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  โดยคุณครูวิภา  กันสีเวียง  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานสัมมนาและรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  โครงการมหิงสาสายสืบ  ประจำปี 2555  ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2556  รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  คือ  1.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยเด็กหญิงโดรีน ซูนคิม ยัพ  และเด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีคูณ  2.โครงการโลกสีเขียว  โดยเด็กหญิงปิยะฉัตร  ไหมเขียว  และเด็กหญิงฐิติมน  พิชิตพรชัย  3.โครงการนักสังเกต  โดยเด็กชายอนลัส  สาสุนันท์  และเด็กชายนัฐพล  พรหมจักร์  4.โครงการ 8 คน 1 ใจ  โดยเด็กหญิงทิพสินี  กิริยา  และเด็กหญิงจันทรัสม์  ชิดโพธิ์ทอง  5.โครงการอนุรักษ์วัดป่าแดง  โดยเด็กหญิงอารยา  โวยแม  และเด็กหญิงอาหมี่  หม่อแลกู่  เป็นอีกหนึ่งผลงานที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วเหลือง-แดง…

เมื่ออังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 427 ครั้ง