ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายรัชธีรินทร์ รักนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และฝ่ายงานจากกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการได้ให้แนวทางการปฏิบัติตนด้านระเบียบวินัยและการเรียนแก่นักเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสถานที่ในโรงเรียน เรียนรู้ความเป็นมาและภูมิหลังของโรงเรียน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียน ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมจากคณะสภานักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้อง…

 

เมื่อศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 344 ครั้ง