ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

…นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  ในวันเสาร์  ที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเรียนดีตั้งแต่ 3.50 เป็นต้นไป  การมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธินายแพทย์สมหมาย  ทองประเสริฐ (ก่อสร้างเรือนพยาบาล) จำนวน 474,649.72 บาท  การมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปีในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้า เก่ง ดี ศรีเชียงแสน  จำนวน 5,000 บาท  ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 คน  การให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และหัวหน้างานกิจการนักเรียน  การแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  และรับมอบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ให้กับผู้ปกครอง…

เมื่ออังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 250 ครั้ง