ร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา ครั้งที่ 17

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในงานทอดผ้าจุลกฐิน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน วัดพระธาตุผาเงา” ครั้งที่ 17 ณ วัดพระธาตุผาเงา  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เป็นพิธีสมโภชองค์กฐิน  และในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เป็นพิธีแห่ผ้าจุลกฐินและถวายผ้าจุลกฐิน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและร่วมอนุรักษ์ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมการทอดผ้าจุลกฐินให้ดำรงไว้สืบต่อไป…

เมื่ออังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 301 ครั้ง