เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

…คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน  พร้อมกับภาคส่วนราชการและประชาชน  ช่วงเช้ามีพิธีการวางเครื่องราชสักการะ  การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา  ช่วงเย็นมีการเดินขบวนเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีถวายความจงรักภักดี  และการจุดเทียนชัยถวายพระพร…

เมื่อเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 235 ครั้ง