นักเรียนพลเมืองดี

…สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  มอบเกียรติบัตรและรูปถ่าย  บริเวณลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557  ให้แก่เด็กชายธนพล  พรมเวียง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้เป็นพลเมืองดี  เก็บเงินที่ตกได้ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและชมเชย  เพื่อยกย่องเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนักเรียนรั้วเหลือง-แดง  เป็นผู้มีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา…

เมื่อเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 249 ครั้ง