รางวัลกตัญญูเกียรติยศ

…เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2557  มูลนิธิวิมุตตยาลัย  โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ได้จัดให้พิธีมอบรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ”  เพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนผู้เป็น “อภิชาตบุตร” มีเกียรติประวัติดีเด่นทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคม มีความสามารถพิเศษ และมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ สร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่พ่อแม่และวงศ์ตระกูล  รวมทั้งสิ้น 59 คน

ในการนี้  งานแนะแนว  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้เสนอชื่อนายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ” สาขา “อภิชาตบุตร”  จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ณ ธรรมสภา ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

โอกาสนี้  ยังได้ทำพิธีมอบรางวัลที่ลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยนายรัชธีรินทร์  รักนา  รองผู้อำนายการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องเพื่อนนักเรียน  เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง  โรงเรียน  และวงศ์ตระกูลสืบไป…

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 243 ครั้ง