สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้รับมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” ระดับกลุ่มโรงเรียน  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  โดยรองผู้อำนวยการรัชธีรินทร์  รักนา  เป็นตัวแทนสพม. เขต36  มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท…

 

เมื่อศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 249 ครั้ง