แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

…ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Raffles Institution ประเทศสิงคโปร์  เข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  โดย Raffles Institution เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์  ซึ่งมีนายลี กวน ยู  นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์เป็นศิษย์เก่าอีกด้วย…

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 197 ครั้ง