ยุวมัคคุเทศก์น้อยเมืองเชียงแสน


…เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558  นางสาวปิยธิดา ภิบาลบุตร  นักเรียนชั้น ม.4/1  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เป็นมัคคุเทศก์พิเศษบรรยายแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน  วัดเจดีย์หลวง  วัดป่าสัก  วัดเสาเคียน  วัดร้อยข้อ  วัดอาทิต้นแก้ว  วัดผ้าขาวป้าน  และวัดพระเจ้าล้านทอง  ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งเอเชียจากประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 22 ท่าน  ที่ได้เดินทางมาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอเชียงแสน  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน  อันเป็นเศรษฐกิจหลักของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอเชียงแสน  และสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  (นางศรีสุนีย์  กันทาเดช  ภาพ-ข่าว/ นายอนุชิต  โปราหา  รายงาน)

 

เมื่อเสาร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 334 ครั้ง