แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561  ดังนี้  คุณครูปิยะพงษ์ ไม่มีเหตุ  คุณครูกฤษณะ จันทร์เต็ม  คุณครูธวัชชัย พานแก้ว  คุณครูณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย  Mr.Foong Chee Seong  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยพะเยา  สถาบันการพลศึกษา จ.ลำปาง  มหาวิทยาลัยฉู่ฉง ประเทศจีน  และนักศึกษาสังเกตและทดลองสอนจากสถาบันการพลศึกษา จ.เชียงใหม่  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเทพ พิศวง  คณะครูและบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้การต้อนรับ…

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2018 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 138 ครั้ง