พิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดป้ายห้องสมุดมัลติมีเดีย


…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นิมนต์พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวมจำนวน 9 รูป เรียนเชิญนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พ.ต.ท.วิชัย นิลดำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม แขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งนายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน เข้าร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดป้ายห้องสมุดมัลติมีเดีย ในวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561…

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายอนุชิต โปราหา -ภาพ ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2018 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 265 ครั้ง