การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค


…ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน “การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) (Regional Symposium on School in Special Economic Zone)” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทั้งนี้การกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านวิชาชีพและเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีคุณภาพ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นโรงเรียนจากจังหวัดตากและจังหวัดเชียงรายรวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนแม่สอด จ.ตาก
2.โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก
3.โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จ.ตาก
4.โรงเรียนพบพระวิทยาคม จ.ตาก
5.โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง จ.ตาก
6.โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก
7.โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย
8.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย
9.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
10.โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย (เจ้าภาพ)…

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพและข่าว/ นายอนุชิต โปราหา -รายงาน)

เมื่อพุธ ที่ 12 กันยายน 2018 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 234 ครั้ง