ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับทราบโอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารโรงเรียน กฏระเบียบ การอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และการใช้ห้องเรียนต่าง ๆ ส่วนผู้ปกครองจะได้รับทราบการใช้โปรแกรม Student Care เพื่อติดตามนักเรียน รวมถึงการประชุมชั้นเรียน เพื่อสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและแจ้งผลการเรียน การประชุมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี…

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 137 ครั้ง