กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพระธาตุผาเงา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562…

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายณัฐกร ทูลศิริ, นายพงศ์สุธี เลศักดิ์, ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา, นางนภัสร พันพิงค์ -ข่าวและรายงาน)

เมื่ออังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 183 ครั้ง