Merry Christmas Day 2019 @csws


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 70 ครั้ง