แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 124 ครั้ง