รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับกองกิจการชายแดนทหาร


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นางสาวฐิตามร ไชยศักดา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่ออังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 14 ครั้ง