เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเชียงราย และออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนทวิศึกษา


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายวีรายุทธ พันธุลี -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 9 ครั้ง