กิจกรรม “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย”


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายวีรายุทธ พันธุลี -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อพุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 4 ครั้ง