กิจกรรมวันวัฒนธรรมญี่ปุ่น เทศกาลทานาบาตะ ประจำปี 2567


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง และนายวีรายุทธ พันธุลี -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 5 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 4 ครั้ง