การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม พัฒนานักเรียนแกนนำ “เชียงแสน สร้างคนดี” และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 5 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 14 ครั้ง