ข่าวประกาศโรงเรียน

เชียงแสนมินิมาราธอน

เมื่อศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 359 ครั้ง

ตารางเรียนปรับปรุงใหม่

เมื่อพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 700 ครั้ง
ตารางเรียนปรับปรุงใหม่

มีผลใช้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

แบบสำรวจเพื่อการเลือกชุมนุมตามบุคลิกภาพ

เมื่ออังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1463 ครั้ง
แบบสำรวจเพื่อการเลือกชุมนุมตามบุคลิกภาพ

แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ>>  http://vgnew.com/testall/ อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ>>  http://www.vgnew.com/Vocational/Investigative.aspx แบบบันทึกผลการสำรวจความถนัด/ความสนใจด้านอาชีพ>>  https://docs.google.com/a/csws.ac.th/forms/d/1JrwpwIKTZNUMSZj20faKqAj8MDY6H-CoVJtPinp7xVo/viewform    

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เมื่อศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 723 ครั้ง

สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

เมื่อพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 143 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เมื่อจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 106 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

ตารางสอบระหว่างภาค 1/2558

เมื่ออังคารที่ 14 กรกฏาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 426 ครั้ง
ตารางสอบระหว่างภาค 1/2558

  ตารางสอบระดับชั้น ม.1 วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลารวม รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/1-1/3 09.35 น.-10.35 น. 60 นาที อ 21101 ภาษาอังกฤษหลัก 1 1/1-1/3 10.40 น.-11.10 น. 30 นาที พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/1-1/3 11.10 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ส 21103 ประวัติศาสตร์ [...]

โครงการจิตสาธารณะ 1/2558

เมื่อเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 606 ครั้ง
โครงการจิตสาธารณะ 1/2558

ใบสมัครโครงการจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่ ! *ระบบจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อคุณครูอนุกูล ที่ห้องวิชาการ

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2558

เมื่อเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1252 ครั้ง
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2558

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่ ! *หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อคุณครูอนุกูล ที่ห้องวิชาการ

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เมื่อศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1136 ครั้ง
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6