ข่าวประกาศโรงเรียน

สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

เมื่อพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 158 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เมื่อจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 120 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

ตารางสอบระหว่างภาค 1/2558

เมื่ออังคารที่ 14 กรกฏาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 441 ครั้ง
ตารางสอบระหว่างภาค 1/2558

  ตารางสอบระดับชั้น ม.1 วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลารวม รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/1-1/3 09.35 น.-10.35 น. 60 นาที อ 21101 ภาษาอังกฤษหลัก 1 1/1-1/3 10.40 น.-11.10 น. 30 นาที พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/1-1/3 11.10 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ส 21103 ประวัติศาสตร์ [...]

โครงการจิตสาธารณะ 1/2558

เมื่อเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 621 ครั้ง
โครงการจิตสาธารณะ 1/2558

ใบสมัครโครงการจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่ ! *ระบบจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อคุณครูอนุกูล ที่ห้องวิชาการ

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2558

เมื่อเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1267 ครั้ง
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2558

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่ ! *หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อคุณครูอนุกูล ที่ห้องวิชาการ

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เมื่อศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1157 ครั้ง
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เมื่อจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1617 ครั้ง

ตารางสอบปลายภาค 2/2557

เมื่อจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 421 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค 2/2557

  ตารางสอบระดับชั้น ม.1 วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลารวม รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1/1-1/5 09.40 น.-10.20 น. 40 นาที พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1/1-1/5 10.30 น.-11.30 น. 60 นาที ท21102 ภาษาไทย 2 1/1-1/5 11.30 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ส21102 สังคมศึกษา 2 1/1-1/5 14.10 น.-14.50 [...]

ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557

เมื่ออังคารที่ 27 มกราคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 168 ครั้ง
ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557

ที่มา : www.niets.or.th (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : สทศ.)  

ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

เมื่ออังคารที่ 27 มกราคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 170 ครั้ง
ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

ที่มา : www.niets.or.th (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : สทศ.)