ข่าวประกาศโรงเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เมื่อจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1602 ครั้ง

ตารางสอบปลายภาค 2/2557

เมื่อจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 405 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค 2/2557

  ตารางสอบระดับชั้น ม.1 วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลารวม รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1/1-1/5 09.40 น.-10.20 น. 40 นาที พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1/1-1/5 10.30 น.-11.30 น. 60 นาที ท21102 ภาษาไทย 2 1/1-1/5 11.30 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ส21102 สังคมศึกษา 2 1/1-1/5 14.10 น.-14.50 [...]

ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557

เมื่ออังคารที่ 27 มกราคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 153 ครั้ง
ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557

ที่มา : www.niets.or.th (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : สทศ.)  

ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

เมื่ออังคารที่ 27 มกราคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 155 ครั้ง
ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

ที่มา : www.niets.or.th (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : สทศ.)  

ตารางสอบกลางภาค 2/2557

เมื่อพุธที่ 17 ธันวาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 423 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค 2/2557

  ตารางสอบระดับชั้น ม.1 วันอังคาร ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา เวลารวม รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1/1-1/5 09.40 น.-10.20 น. 40 นาที พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1/1-1/5 10.30 น.-11.30 น. 60 นาที ท21102 ภาษาไทย 2 1/1-1/5 11.30 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ส21102 สังคมศึกษา 2 1/1-1/5 14.10 น.-14.50 [...]

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

เมื่อพุธที่ 22 ตุลาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1708 ครั้ง

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทัศนศิลป์

เมื่อจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 243 ครั้ง
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทัศนศิลป์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

เมื่อพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 214 ครั้ง
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

ตารางสอบปลายภาค 1/2557

เมื่ออังคารที่ 9 กันยายน 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 370 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค 1/2557

  ตารางสอบระดับชั้น ม.1 วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา เวลารวม รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/1-1/5 09.35 น.-10.15 น. 40 นาที ศ21101 ศิลปะ 1 1/1-1/5 10.20 น.-11.00 น. 40 นาที ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/1-1/5 11.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น.-14.00 น. 60 นาที อ21101 ภาษาอังกฤษหลัก 1 1/1-1/5 14.05 น.-14.45 [...]

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2558 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 837 ครั้ง