ข่าวประกาศโรงเรียน

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

เมื่อพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 248 ครั้ง
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

ตารางสอบปลายภาค 1/2557

เมื่ออังคารที่ 9 กันยายน 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 405 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค 1/2557

  ตารางสอบระดับชั้น ม.1 วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา เวลารวม รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/1-1/5 09.35 น.-10.15 น. 40 นาที ศ21101 ศิลปะ 1 1/1-1/5 10.20 น.-11.00 น. 40 นาที ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/1-1/5 11.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น.-14.00 น. 60 นาที อ21101 ภาษาอังกฤษหลัก 1 1/1-1/5 14.05 น.-14.45 [...]

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 874 ครั้ง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 580 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่

เมื่อพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 527 ครั้ง
กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่

รายละเอียดกำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 น. – 09.30 น. ฟังคำชี้แจงและมอบตัวนักเรียน สิ่งที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเตรียม 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา-มารดา, ผู้ปกครอง  อย่างละ 1 ฉบับ 2. เงินระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา  จำนวน 500 บาท 3. เงินค่าประกันอุบัติเหตุหมู่  จำนวน 220 บาท 4. เงินค่าแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  จำนวน 100 บาท 5. เงินเปิดบัญชีโรงเรียนธนาคารเพื่อการออมทรัพย์  จำนวน 100 บาท รวมทั้งสิ้น 920.- บาท ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม >>  ระดับชั้น [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกเกษตร

เมื่อพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 283 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกเกษตร

เมื่อศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 324 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

รับสมัครบุคลากรวิชาเอกสังคมศึกษา

เมื่อจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 416 ครั้ง
รับสมัครบุคลากรวิชาเอกสังคมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เมื่อจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1318 ครั้ง

ชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เมื่อจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 419 ครั้ง
ชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เอกสารรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของชุมนุม ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ !