ข่าวประกาศโรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 573 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่

เมื่อพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 519 ครั้ง
กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่

รายละเอียดกำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 น. – 09.30 น. ฟังคำชี้แจงและมอบตัวนักเรียน สิ่งที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเตรียม 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา-มารดา, ผู้ปกครอง  อย่างละ 1 ฉบับ 2. เงินระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา  จำนวน 500 บาท 3. เงินค่าประกันอุบัติเหตุหมู่  จำนวน 220 บาท 4. เงินค่าแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  จำนวน 100 บาท 5. เงินเปิดบัญชีโรงเรียนธนาคารเพื่อการออมทรัพย์  จำนวน 100 บาท รวมทั้งสิ้น 920.- บาท ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม >>  ระดับชั้น [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกเกษตร

เมื่อพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 276 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกเกษตร

เมื่อศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 317 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

รับสมัครบุคลากรวิชาเอกสังคมศึกษา

เมื่อจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 409 ครั้ง
รับสมัครบุคลากรวิชาเอกสังคมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เมื่อจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1311 ครั้ง

ชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เมื่อจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 411 ครั้ง
ชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เอกสารรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของชุมนุม ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ !

ผลการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 409 ครั้ง
ผลการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน ประจำวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556   ผลการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน ประจำวันพุธ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 330 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เมื่ออังคารที่ 20 สิงหาคม 2557 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 275 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !