ข่าวสาร ช.ส.

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่ออังคารที่ 28 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 39 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

แนะนำบุคลากรใหม่และแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

เมื่อจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 57 ครั้ง
แนะนำบุคลากรใหม่และแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 39 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

มิติใหม่ ไหว้ครูยุคโควิด-19

เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 36 ครั้ง
มิติใหม่ ไหว้ครูยุคโควิด-19

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

เมื่อศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 32 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 45 ครั้ง
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เมื่อศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 37 ครั้ง
โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

(นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

เมื่อจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 14 ครั้ง
การอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

เมื่อศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 16 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

เมื่ออังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 4 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)