ข่าวสาร ช.ส.

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

เมื่ออังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 2 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-19

เมื่อพุธที่ 3 มิถุนายน 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 6 ครั้ง
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-19

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

พิธีมอบประกาศนียบัตรการศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

เมื่อศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 78 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรการศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

วันตรุษจีน 2020

เมื่อศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 47 ครั้ง
วันตรุษจีน 2020

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล

เมื่อศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 43 ครั้ง
เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

รับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาฯ

เมื่ออังคารที่ 21 มกราคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 48 ครั้ง
รับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาฯ

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

เมื่ออาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 44 ครั้ง

วันครู อำเภอเชียงแสน ประจำปี 2563

เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 61 ครั้ง
วันครู อำเภอเชียงแสน ประจำปี 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

จิตอาสาร่วมใจพัฒนาโรงเรียนจากเหตุวาตภัย

เมื่ออาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 43 ครั้ง
จิตอาสาร่วมใจพัฒนาโรงเรียนจากเหตุวาตภัย

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 65 ครั้ง
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)