ข่าวสาร ช.ส.

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

เมื่ออังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 197 ครั้ง
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพระธาตุผาเงา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ, นายพงศ์สุธี เลศักดิ์, ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา, นางนภัสร พันพิงค์ -ข่าวและรายงาน)

พิธีรดน้ำดำหัว สูมา คารวะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 140 ครั้ง
พิธีรดน้ำดำหัว สูมา คารวะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดพิธีรดน้ำดำหัว สูมา คารวะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของโรงเรียนไว้… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายพงษ์สุธี เลศักดิ์ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562

เมื่อศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 139 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับทราบโอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารโรงเรียน กฏระเบียบ การอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และการใช้ห้องเรียนต่าง ๆ ส่วนผู้ปกครองจะได้รับทราบการใช้โปรแกรม Student Care เพื่อติดตามนักเรียน รวมถึงการประชุมชั้นเรียน เพื่อสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและแจ้งผลการเรียน การประชุมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ถวายราชสดุดีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9

เมื่ออังคารที่ 4 ธันวาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 222 ครั้ง
ถวายราชสดุดีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ภาพ ข่าวและรายงาน)

การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค

เมื่อพุธที่ 12 กันยายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 238 ครั้ง
การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค

…ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน “การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) (Regional Symposium on School in Special Economic Zone)” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทั้งนี้การกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านวิชาชีพและเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีคุณภาพ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นโรงเรียนจากจังหวัดตากและจังหวัดเชียงรายรวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนแม่สอด จ.ตาก 2.โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก 3.โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จ.ตาก 4.โรงเรียนพบพระวิทยาคม จ.ตาก 5.โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง จ.ตาก 6.โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก 7.โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย 8.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย 9.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย 10.โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม [...]

พิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดป้ายห้องสมุดมัลติมีเดีย

เมื่อศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 294 ครั้ง
พิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดป้ายห้องสมุดมัลติมีเดีย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นิมนต์พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวมจำนวน 9 รูป เรียนเชิญนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พ.ต.ท.วิชัย นิลดำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม แขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งนายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน เข้าร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดป้ายห้องสมุดมัลติมีเดีย ในวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายอนุชิต โปราหา -ภาพ ข่าวและรายงาน)

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 233 ครั้ง
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยพานพุ่มดอกไม้สดของข้าราชการครูและนักเรียน หลังเสร็จพิธีมีกิจกรรมลงนามถายพระพร การแสดงของสมาชิกทีมธรรมดี โรงเรียนเขียงแสนวิทยาคม ในบทเพลง “วันที่ไม่มีแม่” และการรับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการร้อยรักแม่… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ภาพ ข่าวและรายงาน)

ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 211 ครั้ง
ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หลังเสร็จพิธีมีกิจกรรมลงนามถายพระพร กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล (ต้นรวงผึ้ง) อันเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล และบำกิจกรรมเพ็ญประโยชน์… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ภาพ ข่าวและรายงาน)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เมื่ออาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 223 ครั้ง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง ประธานในพิธี และรองผู้อำนวยการอสมาภรณ์ อักษร กล่าวต่อประธานในพิธี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีด้วยกองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งสิ้น 484 คน พร้อมใจกันในกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เพื่อสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกิจกรรมจิตสาธารณะ กองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและรอบนอก… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อพุธที่ 27 มิถุนายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 131 ครั้ง
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นักเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 870 คน ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมถึงแจกเอกสารให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้น ก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันตระหนักรู้และเฝ้าระวังถึงภัยยาเสพติด ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยเดินรณรงค์ในเส้นทางตั้งแต่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมผ่านชุมชนคนเวียงเชียงแสนจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)