ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

เมื่อศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2020 | ภาพกิจกรรม | เข้าชม: 380 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

เมื่ออังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2020 | ภาพกิจกรรม | เข้าชม: 348 ครั้ง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เมื่ออาทิตย์ ที่ 1 กรกฏาคม 2020 | ภาพกิจกรรม | เข้าชม: 812 ครั้ง
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2020 | ภาพกิจกรรม | เข้าชม: 645 ครั้ง
รับน้องใหม่ไหว้สาพระธาตุ

รับน้องใหม่ไหว้สาพระธาตุ

เมื่อจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2020 | ภาพกิจกรรม | เข้าชม: 757 ครั้ง
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2020 | ภาพกิจกรรม | เข้าชม: 637 ครั้ง
การอบรมป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย

การอบรมป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย

เมื่อศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2020 | ภาพกิจกรรม | เข้าชม: 596 ครั้ง
รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2020 | ภาพกิจกรรม | เข้าชม: 554 ครั้ง
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

เมื่อจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2020 | ภาพกิจกรรม | เข้าชม: 635 ครั้ง