โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างภาษาจีน ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
เอกสารแนบ :
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School