โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างภาษาจีน ตามเอกสารที่แนบมา
เอกสารแนบ :
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School