ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารโรงเรียน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและเรื่องที่แจ้งให้ทราบ  ของผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  กลุ่มย่อยที่ 3  ได้แก่  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก  และผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556  เวลา 09.00 น. …

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 279 ครั้ง