การจัดการความรู้

การติดตั้งโปรแกรม Student Messenger

เมื่อศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 | การจัดการความรู้ | เข้าชม: 373 ครั้ง
การติดตั้งโปรแกรม Student Messenger

  คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Student Messenger : ios     รับชมวีดีโอที่นี่ คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Student Messenger : Android     รับชมวีดีโอที่นี่  

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2559 | การจัดการความรู้ | เข้าชม: 194 ครั้ง
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

เอกสาร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2559 | การจัดการความรู้ | เข้าชม: 693 ครั้ง
เอกสาร "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เอกสาร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผลการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

การเขียนผังความคิด

เมื่ออังคารที่ 25 สิงหาคม 2559 | การจัดการความรู้ | เข้าชม: 766 ครั้ง
การเขียนผังความคิด

…เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558  นางสมศรี สวัสดี และนางนภสวรรณ พันพิงค์  ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนอย่างไร เด็กไทยจึงเก่งคิด”  ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีนายธัญญา ผลอนันต์ เป็นวิทยากร  คุณครูที่เข้าการอบรมจึงได้ขยายความรู้ที่ได้เกี่ยวกับ Buzan Mind Map® ที่ได้รับมาพอสังเขป ดังนี้ Buzan Mind Map® Mind Map® คืออะไร …? คือเครื่องมือในการจดบันทึกที่ใช้สมองสองซีกอย่างเต็มที่  คิดขึ้นโดยชาวอังกฤษชื่อ Tony Buzan เมื่อปี พ.ศ.2517 บันทึกที่ดี ต้องมี 5 ส ส ตัวแรกคือสัญลักษณ์ (ภาพ) ส ตัวที่สองก็คือเส้น ส ตัวที่สามคือสั้น (คำที่ใช้ไม่เป็นวลี หรือประโยค แต่เป็นคำมูล) ส ตัวที่สี่คือสี [...]

คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

เมื่อจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2559 | การจัดการความรู้ | เข้าชม: 274 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คู่มือประชาชนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อขอรับบริการต่างๆ ของโรงเรียนให้แก่ประชาชน ตามรายการดังนี้ 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 6. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่