มาร์ชโรงเรียน ช.ส.

 

เพลงมาร์ชเชียงแสนวิทยาคม
(เล่นเพลงคลิกเลือกที่ชื่อเพลงด้านบน)

                        เราลูกพ่อขุนเม็งราย ยืดกายเปล่งวาจาน่าเกรงขาม
                        สดุดีสถาบันไปทั่วเขตคาม รู้นามเราเชียงแสนวิทยาคม
                        แดงเด่นสีเหลืองเลื่องลือ ฝึกปรือสร้างความดีสั่งสม
                        ศึกษาดีมีกิจกรรมทำให้รื่นรมย์ ชื่นชมพัฒนาชุมชนแดนไกล
                        แดงเลือดบรรพบุรุษ สีเหลืองเมืองพุทธสุดสดใส
                        ชุมชนพัฒนาเราร่วมใจ ให้ใต้ฟ้าประชาไทยสุขสบาย
                        เราเป็นหนึ่งในวิทยา การกีฬาองอาจฉกาจไกร
                        แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของล้านนาไทย เทิดทูนไว้ชั่วฟ้านิจนิรันดร์