ข่าวสาร ช.ส.

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา สืบชะตาชีวิต

เมื่อพุธที่ 20 มกราคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 177 ครั้ง
โครงการปล่อยพันธุ์ปลา สืบชะตาชีวิต

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันปิยมหาราช” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 315 ครั้ง
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันปิยมหาราช" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่ออังคารที่ 13 ตุลาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 260 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ และนายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรม English Camp: The Journey

เมื่อเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 301 ครั้ง
กิจกรรม English Camp: The Journey

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสีเขียว

เมื่อศุกร์ที่ 11 กันยายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 239 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสีเขียว

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย

เมื่อศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 254 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 269 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 286 ครั้ง
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่ออังคารที่ 18 สิงหาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 232 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อพุธที่ 12 สิงหาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 264 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)