: โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.)

ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่พบปะเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสน

เมื่อเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 3 ครั้ง
ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่พบปะเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสน

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นางปวีณา สุวรรณศรี และนางสาวผณินทรา จันปาลี -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้

เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 3 ครั้ง
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ผู้บริหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของท่านผู้อำนวยการพานทอง วังเค็ม

เมื่อพุธที่ 10 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 2 ครั้ง
ผู้บริหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของท่านผู้อำนวยการพานทอง วังเค็ม

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นางณัฏฐณิชา สมจักร -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล CR–PAO Youth Basketball 3X3 ระดับโซนและระดับจังหวัดเชียงราย ในโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการเยาวชน อบจ.เชียงราย ปี พ.ศ.2567 CR-PAO Youth & Recreation Festival 2024

เมื่ออาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 3 ครั้ง
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล CR–PAO Youth Basketball 3X3 ระดับโซนและระดับจังหวัดเชียงราย ในโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการเยาวชน อบจ.เชียงราย ปี พ.ศ.2567 CR-PAO Youth & Recreation Festival 2024

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม พัฒนานักเรียนแกนนำ “เชียงแสน สร้างคนดี” และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

เมื่อศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 14 ครั้ง
การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม พัฒนานักเรียนแกนนำ “เชียงแสน สร้างคนดี” และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมวันวัฒนธรรมญี่ปุ่น เทศกาลทานาบาตะ ประจำปี 2567

เมื่อศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 4 ครั้ง
กิจกรรมวันวัฒนธรรมญี่ปุ่น เทศกาลทานาบาตะ ประจำปี 2567

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง และนายวีรายุทธ พันธุลี -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การประชุมสามัญประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567

เมื่อพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 5 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรม “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย”

เมื่อพุธที่ 3 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 4 ครั้ง
กิจกรรม “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย”

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวีรายุทธ พันธุลี -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าของเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

เมื่อพุธที่ 3 กรกฏาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 5 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าของเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)