ข่าวสาร ช.ส.

นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่ออังคารที่ 12 ตุลาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 11 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

เมื่อศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 109 ครั้ง
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

เมื่อศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 140 ครั้ง
ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ต้อนรับผู้อำนวยการ สพม.เชียงราย และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 129 ครั้ง
ต้อนรับผู้อำนวยการ สพม.เชียงราย และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

เมื่อเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 115 ครั้ง
อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาโรงเรียน

เมื่อศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 131 ครั้ง
กิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาโรงเรียน

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 131 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 124 ครั้ง
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

สนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เมื่ออังคารที่ 15 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 108 ครั้ง
สนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ต้อนรับศึกษาธิการภาค 16 และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 116 ครั้ง
ต้อนรับศึกษาธิการภาค 16 และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)