: โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.)

โรงเรียนบ้านปางเฟืองศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งคุณครูเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง

เมื่อศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 5 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปางเฟืองศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งคุณครูเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

เมื่ออังคารที่ 23 พฤษภาคม 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 1 ครั้ง
รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าสู่รั้วเหลืองแดง

เมื่อจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 4 ครั้ง
ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าสู่รั้วเหลืองแดง

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ “เยาวชน YSDN ต้นแบบระดับจังหวัด”

เมื่อเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 5 ครั้ง
เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ "เยาวชน YSDN ต้นแบบระดับจังหวัด"

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งคุณครูเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง

เมื่ออังคารที่ 16 พฤษภาคม 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 6 ครั้ง
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งคุณครูเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

แสดงความยินดีกับคุณครูเนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

เมื่ออังคารที่ 16 พฤษภาคม 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 2 ครั้ง
แสดงความยินดีกับคุณครูเนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

เมื่ออังคารที่ 16 พฤษภาคม 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 2 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 2 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 1 ครั้ง
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)