ข่าวสาร ช.ส.

ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

เมื่อศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 30 ครั้ง
ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ต้อนรับผู้อำนวยการ สพม.เชียงราย และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 22 ครั้ง
ต้อนรับผู้อำนวยการ สพม.เชียงราย และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

เมื่อเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 17 ครั้ง
อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาโรงเรียน

เมื่อศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 21 ครั้ง
กิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาโรงเรียน

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 26 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 26 ครั้ง
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

สนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เมื่ออังคารที่ 15 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 16 ครั้ง
สนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ต้อนรับศึกษาธิการภาค 16 และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 22 ครั้ง
ต้อนรับศึกษาธิการภาค 16 และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 21 ครั้ง
รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่ออังคารที่ 1 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 27 ครั้ง
ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)