ข่าวสาร ช.ส.

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อพุธที่ 12 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 21 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 26 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

รับมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงสุดในปีการศึกษา 2562

เมื่อพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 27 ครั้ง
รับมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงสุดในปีการศึกษา 2562

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่ออังคารที่ 28 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 27 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

แนะนำบุคลากรใหม่และแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

เมื่อจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 34 ครั้ง
แนะนำบุคลากรใหม่และแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 27 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

มิติใหม่ ไหว้ครูยุคโควิด-19

เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 22 ครั้ง
มิติใหม่ ไหว้ครูยุคโควิด-19

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

เมื่อศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 20 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 40 ครั้ง
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เมื่อศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 34 ครั้ง
โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

(นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)