ข่าวสาร ช.ส.

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันปิยมหาราช” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 73 ครั้ง
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันปิยมหาราช" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่ออังคารที่ 13 ตุลาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 10 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ และนายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรม English Camp: The Journey

เมื่อเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 22 ครั้ง
กิจกรรม English Camp: The Journey

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสีเขียว

เมื่อศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 23 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสีเขียว

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย

เมื่อศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 20 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 26 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 35 ครั้ง
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่ออังคารที่ 18 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 32 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อพุธที่ 12 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 51 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 55 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)