ข่าวสาร ช.ส.

รับมอบทุนการศึกษาเรียนดีและประพฤติดี

เมื่อพุธที่ 25 ธันวาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 8 ครั้ง

วิ่งสัมผัสอากาศหนาวกับ “เชียงแสนมินิมาราธอน 2019”

เมื่ออาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 23 ครั้ง
วิ่งสัมผัสอากาศหนาวกับ “เชียงแสนมินิมาราธอน 2019”

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ 1 2 (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม

เมื่อเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 3 ครั้ง
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพและข่าว/ นายอนุชิต โปราหา -รายงาน)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 3 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การแข่งขันกีฬากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม.36

เมื่อศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 3 ครั้ง
การแข่งขันกีฬากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม.36

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

พิธีทำบุญสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี

เมื่อศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 14 ครั้ง
พิธีทำบุญสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน

เมื่อจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 60 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

เมื่อเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 66 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

เมื่อศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 186 ครั้ง
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562  ดังนี้  คุณครูรัชฎา ตาใจ ครูผู้ช่วย เอกวิชาภาษาจีน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยปู่เอ๋อ (Pu’er University) ประเทศจีน  และนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (สังเกตและมีส่วนร่วม) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเทพ พิศวง  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้การต้อนรับ… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

เมื่ออังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 158 ครั้ง
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพระธาตุผาเงา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ, นายพงศ์สุธี เลศักดิ์, ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา, นางนภัสร พันพิงค์ -ข่าวและรายงาน)