ข่าวสาร ช.ส.

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 8 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง -ข่าว/ นายอนุชิต โปราหา -รายงาน)

ปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 4 ครั้ง
ปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง -ข่าว/ นายอนุชิต โปราหา -รายงาน)

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565

เมื่อจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 3 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง -ข่าว/ นายอนุชิต โปราหา -รายงาน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมในงานเทศกาลสงกรานต์อำเภอเชียงแสน

เมื่อเสาร์ที่ 16 เมษายน 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 5 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมในงานเทศกาลสงกรานต์อำเภอเชียงแสน

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ตัวแทนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร่วมในกิจกรรมวันจักรี

เมื่อพุธที่ 6 เมษายน 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 3 ครั้ง
ตัวแทนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร่วมในกิจกรรมวันจักรี

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 24 ครั้ง
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การนิเทศนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ หลักสูตรทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อพุธที่ 30 มีนาคม 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 14 ครั้ง
การนิเทศนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ หลักสูตรทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

เมื่ออาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 18 ครั้ง
การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่ออังคารที่ 22 มีนาคม 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 25 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม.เชียงราย

เมื่อจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2022 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 20 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม.เชียงราย

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง -ข่าว/ นายอนุชิต โปราหา -รายงาน)