เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

…คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556  ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  มีพิธีการวางเครื่องราชสักการะ (พานดอกไม้) ของตัวแทนนักเรียนและครู  การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา…

เมื่อพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 311 ครั้ง