วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

…ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวหรือวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน มีข้าราชการในหลายหน่วยงานเดินทางมาวางพวงมาลากันอย่างต่อเนื่อง…

เมื่ออาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 160 ครั้ง