คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
คู่มือประชาชนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อขอรับบริการต่างๆ ของโรงเรียนให้แก่ประชาชน ตามรายการดังนี้
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

เมื่อจันทร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2558 | ::: การจัดการความรู้ | เข้าชม: 1750 ครั้ง