พิธีรดน้ำดำหัว สูมา คารวะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดพิธีรดน้ำดำหัว สูมา คารวะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของโรงเรียนไว้…

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายพงษ์สุธี เลศักดิ์ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 156 ครั้ง