แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562  ดังนี้  คุณครูรัชฎา ตาใจ ครูผู้ช่วย เอกวิชาภาษาจีน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยปู่เอ๋อ (Pu’er University) ประเทศจีน  และนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (สังเกตและมีส่วนร่วม) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเทพ พิศวง  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้การต้อนรับ…

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 201 ครั้ง