เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ!!

เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านจำหน่ายอาหาร เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
- ขอรับใบสมัครและรับซองประมูลราคาได้ที่ห้องพยาบาล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
- ยื่นซองประมูล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
- เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประมูลร้านจำหน่ายอาหารใน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา คลิกที่นี่

 

เมื่ออังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2021 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 275 ครั้ง