ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่ออังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 27 ครั้ง