นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2021 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 38 ครั้ง